Rådgiverne på Tollboden leverer et bredt spekter av tjenester innen forretningsjus, strategi, økonomi, finans, lean, optimalisering, revisjon, regnskap, skatteplanlegging og funding. Vi har meget god kompetanse innen salg, marked og merkevarebygging. Vi leverer også forretningsplaner og utredninger til små og store prosjekter. I tillegg har vi god kompetanse innen eiendom, by- og eiendomsutvikling. 


Juridiske tjenester

Advokatene på Tollboden er forretningsadvokater med lang erfaring innen de fleste forretningsjuridiske rettsområder og med bred erfaring innen en rekke bransjer.

Advokatene arbeider daglig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til for eksempel  kontrakter, restrukturering og insolvens, transaksjoner og salg av virksomheter, entrepriserett, IT, selskapsrett, offentlige anskaffelser og fast eiendom.

Klientenes interesser ivaretas på beste måte gjennom tett oppfølging, stort engasjement og faglig dyktighet.


Eierskifte

Transaksjonsteamet på Tollboden jobber med eierskifte, og kjøp og salg av bedrifter. Svært mange av oppdragene utføres i forbindelse med generasjonsskifter, mens andre ønsker å selge bedriften til konkurrenter eller strategiske oppkjøpere.

For at selger skal få mest mulig for sin virksomhet, forsøker vi å komme i inngrep i en så tidlig fase som mulig. Dette fordi vi kan gi råd i prosessen som bidrar til at virksomheten øker sin verdi. Et eierskifte tar normalt fra 6 til 18 måneder. Der et eierskifte utløser salg av en eiendom, leverer vi også denne tjenesten.


Integrasjon etter oppkjøp

Hvert år blir hundrevis av norske selskaper kjøpt eller fusjonert inn i andre selskaper. Allikevel viser det seg at rundt 40% av slike transaksjoner ikke skaper merverdi for aksjonærene. De synergi-effektene man har sett for seg blir simpelthen ikke realisert. Rådgiverne på Tollboden har kompetanse og erfaring i å lykkes med integrasjon etter oppkjøp.

Strategi og prestasjonsutvikling

Rådgiverne på Tollboden bistår mange av landets beste bedriftsledere og eiere i analyser og strategiske veivalg. Men like viktig som å vite hvor en skal, er å sikre gjennomføringskraft, ledelse og optimal drift. Vi har en rekke kunder hvor vi bistår med utfordringer innen salg, drift, effektivisering, organisering, ledelse og kontinuerlig forbedring. Vi er stolte av å få utvikle mange av landets beste bedrifter, ledere og dyktige fagfolk.


Styreressurs

Rådgiverne på Tollboden har den nødvendige kompetanse, erfaring og tyngde til å bistå både små og store bedrifter på styrenivå. Denne rollen kan inkludere alt fra å være en sparringpartner, bidragsyter på forretningsutvikling, til å ivareta eiernes interesser på et generelt grunnlag.

Sekretariatsfunksjon

Rådgiverne på Tollboden tilbyr sekretariatsfunksjoner, gjerne rettet inn mot spesifikke prosjekter. Prosjekter skal formes og ”rigges” med rett kompetanse på rett sted. Tollboden kan være en trygg og stødig part, som bidrar til at prosjektet har nødvendig dynamikk, framdrift og progresjon.

Rescue Team

Vi setter sammen team bestående av seniorrådgivere fra Tollboden, og rykker ut for å hjelpe bedrifter i fastlåste situasjoner eller for å avverge kriser. Vi gjør denne type oppdrag for aksjeeiere, styret, banker, kreditorer eller andre som har interesse i at bedriftens framtid blir sikret.

Regnskap og revisjon

Tollboden tilbyr regnskap-, rådgivning og revisortjenester for små og mellomstore selskaper. I dette inngår tradisjonell kontordrift som scanning, bedriftsstøtte, regnskap og lønn.

Vår samlede kompetanse gir deg tilgang til et større erfaringsgrunnlag, og vår teknologi gir deg sanntidstilgang til bedriftens nøkkeltall. God dialog, lettfattelig rapportering og skreddersøm av løsninger for å bidra til økt lønnsomhet for våre kunder.